NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

BBF - Belgische Baksteenfederatie vzw

Kartuizersstraat 19 bus 19 - 1000 Brussel

0407 780 773

 

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de BBF-website zijn door auteursrechten beschermd. Reproductie, mededeling aan en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden zijn toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

 

Aansprakelijkheid

BBF is niet aansprakelijk voor de inhoud van zijn site. De inhoud van de site is van algemene aard en is niet op de bijzondere situatie van een persoon of activiteit gericht. De informatie is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Ze houdt evenmin professioneel, juridisch of technisch advies in.

BBF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op zijn website. De site bevat links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn. BBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites. BBF zal de links naar websites verwijderen zodra het kennis heeft van het illegale of ongepaste karakter ervan.

 

Internet

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina's met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma's die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door deze website verder te gebruiken zonder in uw browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

 

Privacy

Bij een vraag om inlichtingen, dient u een de BBF bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen. Deze gegevens kunnen door de BBF worden gebruikt om informatie te verstrekken over onze activiteiten en om u onze publicaties aan te bieden en toe te sturen. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de registratieprocedure.

De BBF behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.